Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Cratediggers
by Vishwas Bhide
audio

eye 5,448

favorite 2

comment 0

Adhyatma Ramayana sanskrit samhita audio rendering
Topics: Adhyatmaramayana, Ramayana, Samhita, Sanskrit, Parayana
Cratediggers
by Vishwas Bhide
audio

eye 6,511

favorite 0

comment 0

Shrimad Devi-Bhagavata Mahapurana sanskrit samhita - audio rendering
Topics: Devibhagawat, Devibhagavata, samhita
Sanskrit : Books by Language
by Gitapress and other publications
texts

eye 1,478

favorite 16

comment 2

Puranas with or without translations
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topic: Purana
Cratediggers
by Vishwas Bhide
audio

eye 928

favorite 4

comment 0

Shiva Mahapuranam Samhita Audio
Topics: Shiva, Mahapurana, Samhita, Parayana, Recitation
Cratediggers
by Mrs. Manda Kulkarni
audio

eye 47,723

favorite 27

comment 9

Rendering of Bhagawat in sanskrit [ Like or otherwise, please comment or rate this collection ] For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - http://satsangdhara.net
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 9 reviews )
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, samhita, sanhita, parayan
Cratediggers
by Dr Shrikrishna Deshmukh
audio

eye 9,732

favorite 5

comment 0

ब्रह्मसूत्रांवर डॉ श्रीकृष्ण देशमुख यांची प्रवचने - For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - http://satsangdhara.net
Topics: Brahmasutra, Vedant
Cratediggers
by Vishwas Bhide
audio

eye 4,774

favorite 1

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Valmiki-Ramayana, Samhita, Parayana
Cratediggers
by Vishwas Bhide
audio

eye 6,397

favorite 0

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Valmiki-Ramayana, Ayodhyakanda, Samhita, Ramayana, Shriram
Cratediggers
by Vishwas Bhide
audio

eye 5,633

favorite 2

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Vakmiki-Ramayana, Ramayana
Cratediggers
by Vishwas Bhide
audio

eye 851

favorite 0

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Valmiki-Ramayana, samhita, Ramayana, Parayana
Cratediggers
by Vishwas Bhide
audio

eye 3,689

favorite 1

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Vakmiki-Ramayana, Ramayana, Shriram
Cratediggers
by Vishwas Bhide
audio

eye 357

favorite 1

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Ramayana, Valmiki-Ramayana, Samhita
Cratediggers
by Vishwas Bhide
audio

eye 5,537

favorite 1

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Valmiki-Ramayana, Yuddhakanda, Samhita, Ramayana
Cratediggers
by Shri Dilip Vasudev Apte
audio

eye 1,387

favorite 0

comment 0

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
satsangdhara Favorites
collection
0
ITEMS
4
VIEWS
collection

eye 4

satsangdhara Favorites
Topic: favorites
Marathi : Books by Language
by श्री मधुकर केळकर
texts

eye 5,711

favorite 3

comment 0

ब्रह्मचैतन्य श्रीगोंदवलेकर महाराजांचे परमभक्त पू. बाबा (के.वि.) बेलसरे यांच्याकडे काही भक्तगण दर शुक्रवारी अध्यात्म चर्चेसाठी जमत असत. सहसा श्रीमहाराजांचे जीवन व त्यांची शिकवण हा चर्चेचा...
Topics: brahmachaitanya, belsare, adhyatma
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 36,740

favorite 4

comment 0

अध्यात्म रामायणाच्या संस्कृत संहितेच्या मराठी अर्थाचे वाचन - सौजन्य सौ शशी म्हसकर - For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Ramayan, Audio-Book, Adhyatma, Ram, Hanuman, Bibhishan, Ravan
Marathi : Books by Language
by डॉ श्री कमलताई वैद्य
texts

eye 537

favorite 1

comment 0

मागील पुस्तकात राहून गेलेले म्हणून ’अनुभव’ असे जरी स्पष्टीकरण डॉ. कमलताईंनी केलेले असले तरी या सर्व अनुभवाच्या सिंचनाशिवाय त्याचे आमकथन पूर्ण होऊ शकलेच नसते. कदाचित् हे सा रे...
Topic: charitra
Cratediggers
by सौ. मनिषा अभ्यंकर
audio

eye 6,833

favorite 0

comment 0

अष्टावक्र गीतेतील श्लोकांचे मराठी विवरण.
Topic: Ashtavakra
Community Texts
by हंसराज स्वामी
texts

eye 1,290

favorite 2

comment 0

श्रीमत् हंसराजस्वामी १९ व्या शतकातील एक थोर वेदांती संत होते. स्वामींचे वेदेश्वरी, लघुवाक्यवृत्ती टीका हे ग्रंथ प्रसिद्धच आहेत. आगमसार हा त्यांचा पहिला स्वतंत्र ग्रंथ. ग्रंथ केवळ ३५००...
Topics: Vedant, Hansraj
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 3,386

favorite 1

comment 1

श्रीमत् हंसराजस्वामी १९ व्या शतकातील एक थोर वेदांती संत होते. स्वामींचे वेदेश्वरी, लघुवाक्यवृत्ती टीका हे ग्रंथ प्रसिद्धच आहेत. आगमसार हा त्यांचा पहिला स्वतंत्र ग्रंथ. ग्रंथ केवळ ३५००...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Vedant, Hansraj, swami, Audio-book
Marathi : Books by Language
by श्री अण्णा घाणेकर
texts

eye 597

favorite 3

comment 0

भगवद्‌भक्त श्रद्धेय श्री अण्णा घाणेकर यांच्या कीर्तन, प्रवचन प्रवासात भक्तीच्या गंगेतून साकार झालेल्या चिंतनांचे संकलन. यात अशी १५० चिंतने संग्रहीत केलेली आहेत.
Topics: भक्ति, चिंतन, आत्मचिंतन, घाणेकर
Marathi : Books by Language
by श्री अण्णा घाणेकर
texts

eye 294

favorite 2

comment 0

भगवद्‌भक्त श्रद्धेय श्री अण्णा घाणेकर यांच्या कीर्तन, प्रवचन प्रवासात भक्तीच्या गंगेतून साकार झालेल्या चिंतनांचे संकलनांचा हा दुसरा भाग. यात अशी १५० चिंतने संग्रहीत केलेली आहेत.
Topics: चिंतन, आत्मचिंतन, भक्ति, प्रवचने,...
Marathi : Books by Language
by unknown
texts

eye 10,398

favorite 10

comment 0

चारही वेद संहिता व त्यांचा मराठी अनुवाद तसेच वेदांगासंबंधी साहित्य
Topics: Rugveda, Yajurveda, Samaveda, Athrvaveda, Vedanga
Cratediggers
by सौ. अश्विनी बेल्हे
audio

eye 3,204

favorite 3

comment 0

एकनाथ महाराजकृत् ’नाथ भागवत’ - अर्थात् श्रीमहाभागवत पुराणावरील ओवीबद्ध टीका - या ग्रंथाचे ओव्यार्थ वाचन
Topics: Ekanath, Ekanatha-Bhagawat, Marathi
Marathi : Books by Language
by श्री बाळ गंगाधर टिळक
texts

eye 2,740

favorite 6

comment 0

भगवद्‌गीतेवर असंख्य टीकाग्रंथ उपलब्ध असताना आणखी एक ग्रंथ लोकमान्य टिळकांना कां लिहावासा वाटला. पाहू या त्यांच्याच शब्दांत - "सांसारिक कर्मे गौण किंवा त्याज्य ठरवून ब्रह्मज्ञान, भक्ति...
Topics: Bhagavadgita, Tilak, Marathi
Marathi : Books by Language
by श्री के. वा. आपटे
texts

eye 908

favorite 3

comment 0

श्रीसमर्थ रामदासस्वामी महाराजांच्या "श्रीमद्‌ दासबोध" ग्रंथातील ब्रह्म, माया, पंचीकरण, देह इत्यादि विषयांच्या संबंधातील तत्त्वज्ञानाचे विवेचन.
Topics: Ramdas_swami, Dasbodh
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे
audio

eye 18,174

favorite 0

comment 0

पौराणिक ग्रंथांच्या, जी अठरा मुख्य पुराणें म्हणून गणली जातात त्यात देविपुराण गणले जात नाही.
Topic: Devupuran
Marathi : Books by Language
by पंडित द. वा. जोग
texts

eye 4,332

favorite 7

comment 0

Commentary in Marathi on Vidyaranya Swami's "Panchadashi"
Topics: Marathi, Panchadashi, Vedant, Vedanta
Marathi : Books by Language
by श्री विष्णु वामन बापटशास्त्री
texts

eye 4,859

favorite 5

comment 0

व्यासमहर्षीकृत ’ब्रह्मसूत्र’ यावरील शंकराचार्यांच्या भाष्याचा श्री विष्णु वामन बापटशास्त्री यांनी केलेला मराठी अनुवाद. हा अनुवाद स्पष्टीकरण व भामत्यादि टीकाकारांचा अधिक आशय व्यक्त...
Topics: Brahmasutra, Bhashya, Shankaracharya, Shankar, Vyasa
Community Video
movies

eye 2,484

favorite 0

comment 0

२४-३१ मे २०१४ या दरम्यान शारदा मठ, पुणे येथे श्री विश्वेश बोडस यांची श्रीमद् भागवत महापुराणावर प्रवचने झाली. For Downloading select 'H.264' in DOWNLOAD OPTIONS button on Right. Select desired video clip, and with right-click select 'Save Link as...' to download video.
Topics: Bhagawat, katha, purana, Bodas
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 1,817

favorite 1

comment 0

भागवत पुराण या ग्रंथावर श्री दिलिप वासुदेव आपटे यांनी केलेली प्रवचने/चिंतन
Topics: Bhagawat, Purana, Pravachan
Cratediggers
by मीना तपस्वी, मनिषा अभ्यंकर
audio

eye 4,850

favorite 0

comment 0

श्री विष्णु नागोराव घेवारे कृत श्रीमद् भागवत महापुराणावर मराठीतून समश्लोकी पद्य. कथाकार, प्रवचनकार, कीर्तनकार यांना व पारायणकर्त्यांना अत्यंत उपयुक्त.
Topics: Bhagawat, Purana, Samashloki, Marathi, Gheware
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 3,739

favorite 2

comment 0

भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण काय असावे ? महाभारतात, विशेषतः महाभारताचा...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,279

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 2,080

favorite 1

comment 1

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book, Marathi
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,192

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book, Marathi
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,119

favorite 1

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book, Marathi
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,232

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book, Marathi
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,236

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book, Marathi
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,308

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book, Marathi
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,142

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,703

favorite 0

comment 0

भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण काय असावे ? महाभारतात, विशेषतः महाभारताचा...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 2,113

favorite 0

comment 1

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,773

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,109

favorite 0

comment 0

भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण काय असावे ? महाभारतात, विशेषतः महाभारताचा...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by श्री अंबादास तुळजापुरकर
audio

eye 2,838

favorite 0

comment 0

श्री रामदासस्वामी कृत् मनाचे श्लोक यावरील श्री वरदानंद भारती सरस्वती यांचे विवरण
Topics: Samartha, Ramadas, Swami-Ramadas, manache-shloka, Vivarana
Marathi : Books by Language
by चिपळूणकर मंडळी व भारत गौरव ग्रंथमाला
texts

eye 50,487

favorite 18

comment 3

भारतीय प्राचीन वाङ्‌मयात महाभारताचे स्थान वेदांचे खलोखाल असून त्याला पंचमवेद असेही म्हटले जाते. ऐतिहासिक महाकाव्य म्हणून नावाजलेला हा ग्रंथ धर्मग्रंथ तसेच राजनीतिग्रंथ झालेला आहे....
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 3 reviews )
Topic: Mahabharat, marathi,
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 6,607

favorite 4

comment 1

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" श्रीमन्महाभारत - शांतिपर्व : "महाभारत" भारतवर्षातील सनातन वैदिक संस्कृतीचा एक महान ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ म्हणजे अमूल्य रत्‍नांचे भांडार आहे. यात...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Audio-Book, dnyana, itihas, katha, Mahabharat, mahakavya, mokshadharma, shantiparva, vidnyana
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 2,256

favorite 1

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" श्रीमन्महाभारत - शांतिपर्व : "महाभारत" भारतवर्षातील सनातन वैदिक संस्कृतीचा एक महान ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ म्हणजे अमूल्य रत्‍नांचे भांडार आहे. यात...
Topics: Audio-Book, dnyana, itihas, katha, Mahabharat, mahakavya, mokshadharma, shantiparva, vidnyana
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 6,725

favorite 1

comment 0

श्रीमन्महाभारत - शांतिपर्व : "महाभारत" भारतवर्षातील सनातन वैदिक संस्कृतीचा एक महान ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ म्हणजे अमूल्य रत्‍नांचे भांडार आहे. यात उपनिषदांचे संपूर्ण सार आले आहे. यात...
Topics: Audio-Book, dnyana, itihas, katha, Mahabharat, mahakavya, mokshadharma, shantiparva, vidnyana
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 1,475

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" श्रीमन्महाभारत - शांतिपर्व : "महाभारत" भारतवर्षातील सनातन वैदिक संस्कृतीचा एक महान ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ म्हणजे अमूल्य रत्‍नांचे भांडार आहे. यात...
Topics: Audio-Book, dnyana, itihas, katha, Mahabharat, mahakavya, mokshadharma, shantiparva, vidnyana
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 1,495

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" श्रीमन्महाभारत - शांतिपर्व : "महाभारत" भारतवर्षातील सनातन वैदिक संस्कृतीचा एक महान ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ म्हणजे अमूल्य रत्‍नांचे भांडार आहे. यात...
Topics: Audio-Book, dnyana, itihas, katha, Mahabharat, mahakavya, mokshadharma, shantiparva, vidnyana
Marathi : Books by Language
by श्री श्रीधर व्यंकटेश केतकर
texts

eye 628

favorite 2

comment 0

Marathi jnyanakosha - volume 21 - by Shridhar Vyankatesh Ketkar
Topics: Encyclopedias and dictionaries, Marathi
Marathi : Books by Language
by श्री चंद्रशेखर भिडे
texts

eye 2,762

favorite 3

comment 0

स्वामी कृष्णानंदांनी १९६८ मध्ये मांडुक्य उपनिषदावर केलेली व्याख्याने १९९६ मध्ये पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाली. या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद श्री चंद्रशेखर भिडे यांनी मराठीत उपलब्ध...
Topics: Mandukya-upanishad, upanishad, Mandukya, anuvad, Krishnananda
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 1,079

favorite 0

comment 0

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
Cratediggers
by सौ शशी म्हस्कर
audio

eye 1,551

favorite 1

comment 0

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 2,594

favorite 1

comment 1

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
Cratediggers
audio

eye 867

favorite 0

comment 0

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
Cratediggers
audio

eye 1,655

favorite 2

comment 0

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
Cratediggers
by सौ शशी म्हस्कर
audio

eye 696

favorite 0

comment 0

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
Marathi : Books by Language
by श्री विष्णु वामन बापटशास्त्री
texts

eye 2,570

favorite 4

comment 0

वाल्मीकिकृत् ’योगवासिष्ठ’ ग्रंथ म्हणजे रघुकुल आचार्य यांनी श्रीरामचंद्रांना श्रीविश्वामित्र ऋषींसोबत त्यांच्या मखरखणासाठी पाठवण्यापूर्वी केलेला ब्रह्मोपदेश. सुमारे १९१० मध्ये श्री...
Topics: yogavasishtha, yogavasistha-ramayana, योगवासिष्ठ
Cratediggers
by सौ. अलका मुतालिक
audio

eye 1,515

favorite 0

comment 1

सौ. अलका मुतालिक यांची श्रीमद् वाल्मिकीय रामायणावरील रसाळ प्रवचने
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Ram, Shriram, Valmiki, Ramkatha, Ramakatha, Pravachane
Cratediggers
by सौ. अलका मुतालिक
audio

eye 410

favorite 1

comment 0

जानेवारी २०१५ ला मिरज, महाराष्ट्र येथे झाली सौ. अलका मुतालिक यांची श्रीरामचरितमानस यावरील प्रवचने.
Topics: Pravachan, Manas, Ramacharit
Marathi : Books by Language
by डॉ. रा. वा. चिटणिस
texts

eye 395

favorite 6

comment 0

समर्थ साहित्याचे उपासक, अभ्यासक आणि संशोधक डॉ. रा. वा. चिटणीस यांनी सुमारे तीस वर्षापूर्वी ’रामदासांची काव्यसृष्टी : एक अभ्यास’ हा प्रबंध डॉक्टरेटसाठी सिद्ध केला. समर्थ रामदासांच्या...
Topics: Samartha, Ramdas, kavi, kavya
Marathi : Books by Language
by श्रीधरस्वामी
texts

eye 5,459

favorite 4

comment 0

श्रीधरस्वामीकृत श्रीरामविजय
Topics: Shriram, Ram, Vijay
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 6,033

favorite 2

comment 0

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील सुंदरकाण्डाचा मराठी अर्थ प्रस्तुत आहे.
Topics: Valmiki, Ramayana, Uttarkanda, Uttarakanda, Marathi
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 4,845

favorite 0

comment 0

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील किष्किंधाकाण्डाचा मराठी अर्थ प्रस्तुत आहे. For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - http://...
Topics: Valmiki, Ramayan, Kishkindhakanda, Marathi
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 15,529

favorite 4

comment 0

In case the text appears garbled - set you browser's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील बालकाण्डाचा मराठी अर्थ...
Topics: Valmiki, Ramayan, Balakanda, Marathi
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 6,053

favorite 0

comment 0

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील युद्धयकाण्डाचा मराठी अर्थ प्रस्तुत आहे.
Topics: Valmiki, Ramayan, Yuddhakanda, Marathi
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 6,013

favorite 1

comment 0

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील सुंदरकाण्डाचा मराठी अर्थ प्रस्तुत आहे.
Topics: Valmiki, Ramayan, Sunderkanda, Sundarkanda, Marathi
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 9,863

favorite 4

comment 0

In case the text appears garbled - set you browser's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील अयोध्याकाण्डाचा मराठी अर्थ...
Topics: Valmiki, Ramayan, Ayodhyakanda, Marathi
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 5,007

favorite 2

comment 0

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील अरण्यकाण्डाचा मराठी अर्थ प्रस्तुत आहे. For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - http:// satsangdhara.net
Topics: Valmiki, Ramayan, Aranyakanda, Marathi
Marathi : Books by Language
by ब्र. भू. विनायक नारायण जोशी (साखरे महाराज)
texts

eye 6,129

favorite 6

comment 0

प्रकाशक ग्रंथाच्या ५ व्या आवृत्तीत म्हणतात - संस्कृत प्रस्थानत्रयी आणि संत वाङ्‌मय यांचा दुवा म्हणजे ’विचारसागर रहस्य’ होय. विचासागर रहस्याचा चांगला परिचय झाल्यावर संस्कृत उपनिषदादि...
Topic: Vedant
Cratediggers
by सौ. स्नेहल पटवर्धन
audio

eye 154

favorite 0

comment 0

श्रीधरस्वामी (नाझरे) कृत् शिवलीलामृत पोथीचे ध्वनिमुद्रण
Topic: Shivalilamrut
Cratediggers
by श्री जयंत पटवर्धन
audio

eye 272

favorite 1

comment 0

श्रीधरस्वामी कृत श्रीशिवलीलामृत पद्याचे कथारूप गद्यार्थ वाचन
Topics: Shivalilamrut, Shridharakavi
Cratediggers
audio

eye 338,954

favorite 6

comment 1

ब्रह्मचैतन्य श्री गोंदवलेकर महाराज यांची प्रवचने श्राव्य रूपात.
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Brahmachaitanya, Gondavalekar, Gondavale, Maharaj, Pravachane, Marathi
Cratediggers
audio

eye 26,574

favorite 3

comment 1

श्रीज्ञानेश्वरकृत हरिपाठावर श्री अण्णा घाणेकर यांचे रसाळ निरूपण (मराठी) - Talks in Marathi on Haripath - a philosophic creation by Shri Dnyaneshvar - a 13th century saint in Maharashtra For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - http://satsangdhara.net
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Marathi, Haripath, Dnyaneshvar, Nirupan, Talks, Pravachan
Marathi : Books by Language
by श्री भास्कर अनंत लिमये
texts

eye 1,946

favorite 2

comment 0

श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजांचे अनुग्रहीत श्रीब्रह्मानंदमहाराज हे अलीकडच्या काळातील थोर ब्रह्मज्ञानी पुरुष होऊन गेले. श्रीब्रह्मानंदमहाराजांच्या जीवनक्रमांत ज्ञान आणि भक्ति...
Topic: charitra
Marathi : Books by Language
by श्री ज्ञानेश्वर महाराज
texts

eye 1,997

favorite 6

comment 0

श्रीज्ञानदेवांचे वाङ्‍मय, गद्यानुवाद व टीकाग्रंथ
Topics: Dnyaneshvari, Amrutanubhav, changdeva_pasashti, dnyandeva_gatha
Marathi : Books by Language
by श्री ज्ञानेश्वर महाराज
texts

eye 13,878

favorite 10

comment 1

श्रीज्ञानेश्वरांची ’ज्ञानेश्वरी’ व त्यावरील श्री दांडेकर, श्री साखरेमहाराज व श्री गुलाबराव महाराज यांच्या टीका आणि श्रीज्ञानेश्वरांचे इतर साहित्य
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Dnyaneshvari, Dnyaneshwari, Dandekar, Gulabrao, Sakhare, Amrutanubhava, Charitra, Haripath,...
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 12,278

favorite 5

comment 3

In case the text appears garbled - set you browser's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" श्रीज्ञानेश्वरी मराठी संतसाहित्यातील श्रेष्ठ ग्रंथ. अनेक जण याचे नियमित पारायण करतात. पण यातील ओव्यांच्या अर्थाचे वाचन त्याप्रमाणात सहसा घडत नाही....
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 3 reviews )
Topics: Dnyaneshvari, Marathi, Gadya, Ovyartha, Audio-book, Bhavartha.dipika
Cratediggers
by सौ. मनीषा अभ्यंकर - सांगली
audio

eye 30,750

favorite 3

comment 0

श्रीज्ञानेश्वरी मराठी संतसाहित्यातील श्रेष्ठ ग्रंथ. अनेक जण याचे नियमित पारायण करतात. पण यातील ओव्यांच्या अर्थाचे वाचन त्याप्रमाणात सहसा घडत नाही. आता या ग्रंथाचे ओव्या + अर्थ असे श्राव्य...
Topics: Dnyaneshvari, Marathi, sartha, padyad, Gadya, Ovyartha, vachan, parayana, Audio-book,...
Marathi : Books by Language
texts

eye 1,400

favorite 2

comment 0

सौ. मंदाकिनी भास्कर सोमणकृत रसाळ आणि ओघवत्या शब्दांतून साकारलेले हे श्रींचे चरित्र गोंदवलेकर संस्थानने प्रकाशित करून श्रींच्या अनेकानेक भक्तांसाठी मेजवानीच उपलब्ध करून दिली आहे.
Topics: Brahmachaitanya, Gondavalekar
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 7,327

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 7,060

favorite 0

comment 0

n case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण काय...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 7,029

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 870

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 713

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Cratediggers
by श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 670

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book
Marathi : Books by Language
by श्रीरामदासस्वामी
texts

eye 5,370

favorite 11

comment 0

विविधांगी धर्मकार्य करीत असताना वेळोवेळी समर्थ रामदास स्वामींकडून विपुल लेखन होत गेले. त्यांच्या या अफाट ग्रंथरचनेमध्ये दासबोध, मनाचे श्लोक, रामायण, आत्माराम, करुणाष्टके, आरत्या, सवाया,...
Topics: Dasbodh, Ramadas, Ramdassvami, Marathi
Cratediggers
by सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 28,192

favorite 2

comment 2

श्रीरामदासस्वामीकृत् ग्रंथराज श्रीमत् दासबोध हा मराठी संतसाहित्यातील एक श्रेष्ठ ग्रंथ. अनेक जण याचे नियमित पारायण करतात. पण यातील श्लोकांच्या अर्थाचे वाचन सहसा घडत नाही. प्रस्तुत दासबोध...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topics: Dasbodha, Marathi, Gadya, Shlokartha, Ovyartha, Audio-book
Cratediggers
by सौ. मनिषा अभ्यंकर, सांगली
audio

eye 2,808

favorite 1

comment 0

भगवद्‌गीता पाठांतर करता करता अर्थासहित असल्यास श्लोकार्थ ध्यानात आल्यामुळे पाठांतरही सुलभ व्हावे ह्या हेतूने हा एक प्रयत्‍न आहे.
Topics: Geeta, Gita, Bhagavadgeeta, sartha,Bhagavadgita, Manisha, Abhyankar, Marathi-arth, Geeta, Marathi,...
Community Spirituality and Religion
by श्री विश्वेश बोडस
movies

eye 6,759

favorite 1

comment 0

श्री विश्वेश बोडस यांची श्रीमद् भागवतावरील प्रवचने - पुणे - मे २०१४
Topics: Bhagwat, Hinduism, Marathi, Katha, Pravachan, Krishna, Purana, Mahapurana, Satsang, "Katha...
Cratediggers
audio

eye 9,896

favorite 0

comment 3

श्री विश्वेश बोडस यांच्या श्रीक्षेत्र शुकताल येथे २००९ मध्ये भागवत सप्ताहांतर्गत झालेल्या प्रवचनांच्या श्राव्य फिती [ This is all I have in this audio series. There is another series (Pune May 2014) in video format at - https://archive.org/details/Bhagawat-Katha-Pune For other Audio-books,...
favoritefavoritefavoritefavorite ( 3 reviews )
Topics: Bhagwat, Hinduism, Marathi, Katha, Pravachan, Krishna, Purana, Mahapurana, Satsang
Cratediggers
by श्री अण्णा घाणेकर
audio

eye 6,705

favorite 0

comment 0

श्रीमद् भागवत पुराणातील कथा विशेष - श्री अण्णा घाणेकर For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - http://satsangdhara.net
Topics: Bhagwat, Hinduism, Marathi, Katha, Pravachan, Krishna, Purana, Mahapurana, Satsang
Marathi : Books by Language
by सौ रेखा नी. पटवर्धन
texts

eye 508

favorite 4

comment 0

प्रख्यात महाकवि श्री तुलसिदास यांचा 'श्रीरामचरित मानस' हा सर्वपरिचित ग्रंथ आहे. अनेक भारतीय भाषांमधून त्याचे रूपांतर केांतर एक्ले असून त्यावर े जात आहे. मराठीत स्वामी प्रज्ञाजानंद...
Topics: रामचरितमानस, Ramcharitmanas, Tulsidas
Cratediggers
by सौ. रेखा पटवर्धन - मिरज
audio

eye 2,229

favorite 0

comment 0

later
Topics: Ramachartmanas, Shriram, Hanuman
Marathi : Books by Language
by प्रज्ञानानन्द सरस्वती
texts

eye 6,244

favorite 8

comment 0

श्रीरामचरितमानस - मराठी समवृत्त समश्लोकी संहिता व त्यावरील १८ टीकाग्रंथ श्रीरामचरितमानस अर्थात् तुळसी रामायण, हा मूळचाच ग्रंथ मोठ्या योग्यतेचा. त्याचा समसश्लोकी समवृत्त मराठी अनुवाद...
Topics: Manas, Ramcharitmanas, Marathi, Ramayana, Hindu
Cratediggers
by श्री जयंत पटवर्धन
audio

eye 342

favorite 1

comment 0

स्वमी श्रीधरकृत ’श्रीरामविजय’ पोथीचे गद्यार्थ वाचन
Topics: Shriram, Shriramavijay, Ramakatha